Checklista vid hembesök

För din säkerhet under pågående pandemi följer vi dessa riktlinjer medan vi arbetar i ditt hem.