LUFT/VATTENPUMPVÄRMEPUMP

Med en luft/vattenvärmepump kan du antingen ersätta eller komplettera ditt befintliga uppvärmningssystem, oavsett nuvarande energikälla –el, olja, ved eller pellets. Även effektivt och populärt vid nybyggnationer.

En luft/vattenvärmepump sänker normalt uppvärmnings-kostnaden för boendeytor samt tappvarmvatten med 50-70%.

En luft/vattenvärmepump fortsätter att leverera energisnål värme, även när utetemperaturen närmar sig minus 20 grader.