Bergvärme

En bergvärmepump utvinner värme ur grundvatten som pumpas upp ur ett borrhål i berggrunden och värmer husets radiatorer, golvvärme och tappvarmvatten. Detta ger värmepumpen en jämn verkningsgrad oavsett utomhustemperatur.

En bergvärmepump sänker normalt uppvärmningskostnaden för boendeytor och tappvarmvatten med 50-80%.

Vi hjälper dig med dimensionering, offert och komplett installation!


Jordvärme

Jordvärme och ytjordvärme kallas också ofta för markvärme.

När man använder sig av jordvärme tar man tillvara den solenergi som lagras närmast markytan.

Att använda jordvärme som energikälla är ett bra sätt att värma upp både ditt hus och ditt varmvatten.


Sjövärme

Om du bor nära en sjö kan det här vara ett bra alternativ. Tekniken påminner mycket om bergvärme, men istället för att borra ett djupt hål i marken läggs rör ned på sjöbotten. På samma sätt som solenergi lagras i berg och jord lagras den också på sjöbotten.

Sjövärme är ett miljövänligt alternativ utan utsläpp eller miljöfarliga gaser. Den enda påverkan som blir är själva grävarbetet från sjön till huset!